Timeless Dream Sleeper รุ่น Crib

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Urban kids

เตียงนอนทารก สามารถวางข้างเตียงคุณแม่ หลากหลายฟังค์ชั่น รับน้ำหนักได้ถึง 9 กิโล

Share

Share

Timeless Dream Sleeper รุ่น CRIB  เตียงนอนทารกแรกเกิด สามารถวางข้างเตียงคุณแม่หลากหลายฟังค์ชั่น รับน้ำหนักได้ถึง 9 กิโล หรือประมาณ 8 เดือน  

▪ ตัวของเตียงนอนทําจํากอลูมีเนียมเคลือบลายไม้คุณภาพสูงทนต่อความมชื้น       ความร้อน ไม่ผุกร่อนง่าย น้ําหนักเบํา

▪ เตียงนอนผสานนวัตกรรมของผ้า Cotton ปลอดสารพิษ ระดับพรีเมี่ยม

▪ มุ้งครอบผ้าตะข่ายแบบหยึดหยุ่นอย่างดี ผ้ามุ้งถี่ช่วยป้องกันสัตว์ แมลงขนาดเล็กได้ดีเยี่ยม

▪ เตียงนอนดูโปร่งโล่ง สบาย ช่วยใหลูกน้อยยนอนหลับสบาย ระบายอากาศได้ดี ไม่อึด อัด

▪ สามารถพกพาหยิบ ออกมาใช้ได้ง่าย ไมต้องนั่งประกอบเหมือนนเตียงแบบเก่า


▪ มีซิบด้านข้างเพื่อใช้เ้ป็นเตียงนอนสําหรับเด็กอ่อนนแบบเดี่ยว หรือเปิดซิบข้างเพื่อนําเตียงเด็กมาชิดกับเตียงคณุพอ่คณุแมไ่ด้ทันที

▪ ปรับระดับความสงูได้ เพื่อใหเ้หมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน & รองรับกานเติบโต   ของลูกน้อย

▪  ปรับความสูง ต่ำไดง่ายๆ ถึง 7 ระดับสะดวกสบายในการใช้งาน และรองรับการเจริญ 
เติบโตของลูกน้อยในทกุๆ วัน


▪  มีซิบด้านข้างรูดเปิด/ปิด ได้ทันที จึงสามารถใช้เป็นเตียงนอนเด็กอ่อนแบบเดี่ยวๆได้ (Standalone)/ดึงเข้ามาชิดกับเตยีงนอนของคณุพ่อคณุแมไ่ด้ทันทีเมื่อรูดซิบข้างลง

▪ มําพร้อมที่นอนใยสังเคราะห์คุณภาพสูง ไม่ยุบตัวง่าย ถอดทําความสะอาดได้ทันที

▪ น้ําหนักเบาเหมาะสำหรับเดินทางหรือพกพา  งสามารถจัดเก็บได้ง่ายไม่เปลืองเนื้อที่

 

ขนาดเตียง(กาง)103x54x69-81CM

ขนาดเตียง (พับ) 97 x 58 x 22.5 CM

ขนาดเบาะนอน 82.5 x 53 CM

น้ําหนัก 12 KGS

 

อุปกรณ์ในกล่อง
1. เตียงพร้อมเบาะที่นอน
2. มุ้งโดม
3. ถุงผ้าบรรจุเตียง
4. คู่มือติดตั้ง และ ใบรับประกัน

  (ราคาโปรโมชั่นส่วนลดนี้ไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่ง 350 บาท )


Powered by MakeWebEasy.com