Takara Tomy transformation! DX Police Station

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TM-TO02-177401

สถานีตำรวจที่พร้อมส่งรถออกปฏิบัติการ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสถานีจะหมุนได้พร้อมปล่อยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมา [ภายในเซ็ทไม่มีรถแถม]

Share

Share

Takara Tomy transformation! DX Police Station

  • สถานีตำรวจที่สามารถแปลงร่างได้ด้วยปุ่มๆเดียว !!!
  • เมื่อเปิดสวิตซ์ ตัวสถานีสามารถหมุนได้เพื่อทำการปล่อยรถออกปฏิบัติการ
  • เมื่อสถานีหมุนเเล้วจะเปลี่ยนรูปร่างได้
  • ในส่วนแกนกางสามารถเก็บรถได้ประมาณ 12 คัน
  • บนหลังคาจอดรถและเฮลิคอปเตอร์ได้ 
  • ใช้ถ่านขนาด 2 A 3ก้อน
Powered by MakeWebEasy.com